Mijn Heumen

 

Registreer

 

Persoonlijke en financiële ondersteuning

Als mantelzorger is het niet eenvoudig de balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor uzelf. Naast het verzorgen van de zieke heeft u vaak uw werk, de zorg voor uw gezin of anderen, uw sociale contacten. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen. Toch is het belangrijk om dit wel zo vroeg mogelijk te doen.

Er zijn verschillende vormen van persoonlijke ondersteuning mogelijk die u kunnen helpen om in evenwicht te blijven.

Persoonlijke ondersteuning

Mantelzorg Heumen

Bij Mantelzorg Heumen krijgt u informatie, advies en praktische en emotionele ondersteuning.  Anita de Roos is consulent van Mantelzorg Heumen.

Mantelzorg Heumen

Contactgegevens:

mantelzorgheumen@malderburch.nl

Telefoonnummer (024) -3570570

www.malderburch.nl

 

 

Vraagwijzer gemeente Heumen

Als u informatie of advies wenst of een ondersteuningsvraag heeft kunt u dat melden bij de gemeente. Een medewerker van Vraagwijzer maakt dan een afspraak met u voor een huisbezoek om samen met u uw situatie te bespreken. Zij denkt met u mee over mogelijke oplossingen. En u maakt afspraken over wat u zelf kan doen (met hulp uit uw omgeving) en waar u professionele ondersteuning bij nodig heeft. 

Contactgegevens:

vraagwijzer@heumen.nl

Telefoonnummer (024) -3588329

www.vraagwijzerheumen.nl

 

 

 

Mantelcafé

Iedere twee maanden is er een contactmiddag voor mantelzorgers, het Mantelcafé genaamd. U deelt (vaak herkenbare) ervaringen en u krijgt informatie over mogelijkheden die er in de gemeente Heumen voor mantelzorgers zijn. Het kan erg prettig zijn te ervaren dat u niet de enige bent die zorgt. De handvatten die tijdens het Mantelcafé worden aangereikt kunnen helpen de zorg beter vol te houden. Inschrijving hiervoor is niet noodzakelijk.

Bekijk de Kalender

 

 

Cursusaanbod

Mantelzorg Heumen organiseert, vaak in samenwerking met andere organisaties regelmatig trainingen en cursussen voor mantelzorgers. Voor het actuele cursusaanbod voor mantelzorgers wordt verwezen naar de kalender.

 

 

Dag van de mantelzorg

Jaarlijks wordt op 10 november de Dag van de Mantelzorg gevierd. Op of rond die dag organiseert Mantelzorg Heumen een lokale, ontspannende activiteit voor mantelzorgers die in de gemeente Heumen woonachtig zijn. Mensen die voor een ander zorgen verdienen het eens in het zonnetje gezet te worden! Via de lokale media wordt u op de hoogte gebracht van deze activiteit en de aanmeldprocedure.

Bekijk de Kalender

 

 

Respijtzorg

Respijtzorg

Wanneer u intensief voor een ander zorgt dan is het prettig wanneer u tijdelijk de zorg kunt overdragen. Zodat u even tijd voor u zelf heeft. Wanneer u dit regelmatig doet houdt u de zorg langer vol. Het tijdelijk overdragen van de zorg heet respijtzorg.

Meer informatie wilt over respijtzorg of over de mogelijkheden om respijtzorg in te zetten vindt u op de websites

www.respijtwijzer.nl

www.mezzo.nl

 

 

 

Bezoek- en opvangservice

De Bezoek- en Opvangservice werkt met vrijwilligers die op bezoek kunnen komen en/of de taak van de mantelzorger kunnen overnemen.

Vrijwilligers worden ingezet om gezelschap te bieden en (indien nodig) begeleiding te geven bij dagelijkse handelingen.

 

Contactgegevens:

welzijn@malderburch.nl

Telefoonnummer (024) -3570570

www.malderburch.nl

 

 

 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Heumen, Malden, Mook

Door het bieden van een helpende hand, een luisterend oor, een wakend oog zijn deze geschoolde vrijwilligers aanwezig om het de ernstig zieke in de laatste fase van het leven zo comfortabel mogelijk te maken. Hierdoor heeft de mantelzorger de mogelijkheid om even rustig te slapen, boodschappen te doen of gewoon even tot rust te komen. Zij bieden de hulp zowel overdag als ’s nachts.

Contactgegevens:

vtzhmm@freeler.nl

Telefoonnummer 06 - 11644980

 

 

 

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Welfare

Vrijwilligers die in Nederasselt, Overasselt en Heumenop bezoek kunnen komen en/of de taak van de mantelzorger kunnen overnemen.

Contactgegevens:

mantelzorgheumen@malderburch.nl

Telefoon: (024) - 3570570

 

 

 

Ziektekostenverzekering

Raadpleeg vooral ook uw polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar om te zien of u gebruik kan maken van eventuele vergoedingen voor respijtzorgvoorzieningen.  

 

 

Financiële ondersteuning

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering hebben sollicitatieplicht. In de gemeente Heumen zijn er mogelijkheden voor ontheffing van de sollicitatieplicht als de combinatie van mantelzorg en arbeid niet mogelijk is. Dit wordt per individuele situatie beoordeeld. Deze ontheffing kan voor maximaal 18 maanden worden verleend, met uitzondering van de cliënt ouder dan 57,5 jaar. Dan kan de vrijstelling langer zijn.

Contactgegevens:

soza@heumen.nl

Telefoonnummer 14 024 of (024) - 3588300

 

 

Werkloosheidswet (WW)

Mantelzorgers met een WW-uitkering kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht. Dit wordt per individuele situatie beoordeeld. U kunt dit bespreken met uw adviseur werk of re-integratiebegeleider van het UWV.

Contactgegevens:

klantenservice.nijmegen@uwv.nl

Telefoonnummer (024) – 7516000

www.uwv.nl

 

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Ontvangt u AOW en wilt u gaan samenwonen met iemand die ook AOW ontvangt en uw zorg nodig heeft? U kunt dan het beste contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om te bespreken of dit gevolgen heeft voor uw AOW-pensioen.

Contactgegevens:

Telefoonnummer SVB Nijmegen AOW/Anw: (024) - 343 10 10

www.svb.nl

 

 

Algemene Nabestaande Wet (Anw)

Heeft u een Anw-uitkering en wilt u gaan samenwonen met iemand die zorg nodig heeft? Dan is het mogelijk om uw Anw-uitkering te behouden. Dit geldt ook als u een Anw-uitkering heeft en zelf zorg nodig heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Contactgegevens:

Telefoonnummer SVB Nijmegen AOW/Anw: (024) - 343 10 10

www.svb.nl

email via de website van SVB

 

 

Het Mantelzorgcompliment

Het Mantelzorgcompliment is een geldbedrag waarmee de overheid haar waardering voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten laat blijken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het compliment uit. Hiervoor is het noodzakelijk dat de hulpvrager in het bezit is van een AWBZ- indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg. De hulpvrager mag niet opgenomen zijn in een verzorgings- of verpleeghuis, maar woont thuis. Een indicatie krijgt u als u professionele zorg nodig hebt, maar kunt u ook aanvragen als u een mantelzorger hebt die verzorgende en/of verplegende taken doet.

Contactgegevens:

mantelzorgheumen@malderburch.nl

Telefoonnummer (024) – 3570570

 

 

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Chronisch zieken of gehandicapten kunnen compensatie krijgen voor de extra kosten die zij maken. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Bij het CAK is bekend of iemand recht heeft op een tegemoetkoming. Heeft degene voor wie u zorgt recht op een tegemoetkoming? Dan krijgt hij of zij in het najaar een brief van het CAK. Het CAK betaalt de tegemoetkoming eind van het jaar uit. U hoeft dus niets te doen.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg

 

 

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

Het thuis opvoeden van een ernstig ziek of gehandicapt kind is een zware taak. Een ziek of gehandicapt kind heeft meer zorg nodig dan een kind zonder beperkingen. U krijgt voor uw kind kinderbijslag. Is uw kind ernstig ziek of heeft uw kind een handicap en woont hij of zij bij u thuis? Dan kunt u naast de kinderbijslag een bijdrage aanvragen voor de extra zorg voor uw kind. Deze bijdrage heet de 'Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen' (TOG).

Contactgegevens:

www.svb.nl/int/nl/tog/

 

 

Aftrek specifieke zorgkosten

Als u ziektekosten heeft, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. Op de website van de Belastingdienst staan alle ziektekosten die (deels) aftrekbaar zijn.

www.belastingdienst.nl

 

 

Informatie en Advies

Jonge mantelzorgers

Is er bij jou thuis iemand al lang ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war? Bijvoorbeeld:

…jouw zus heeft een spierziekte

…jouw vader is verslaafd aan bier

…jouw broer heeft kanker

…jouw moeder is vaak somber

…jouw broertje kan nooit rustig zijn

Dan ben je een jonge mantelzorger!

Dat is niet raar, maar soms wel zwaar. Omdat je je zorgen maakt over jouw familielid, bijvoorbeeld. Of omdat je meehelpt om de boel thuis draaiende te houden door de was te doen, te koken, of de boodschappen. Misschien zorg je wel voor je zieke familielid. Je geeft medicijnen of helpt bij het eten.

Het kan natuurlijk fijn zijn om voor iemand te zorgen, maar het geeft ook wel eens wat (kop)zorgen. Er kan thuis minder tijd zijn voor leuke dingen, of om eens rustig te praten met je ouders. Omdat er vaak wel iets te doen is en je meestal druk bent, laat je sport, hobby’s en vrienden soms schieten. Of je kan je juist schuldig voelen als je toch voor jezelf kiest en wel uitgaat of iets leuks gaat doen. 

Wil je informatie, tips, filmpjes bekijken en/of vragen stellen, bezoek dan een van de volgende websites:

www.jong-zorgen.nl

www.bureaujeugdzorg.info/jeugdigen

www.cjgregionijmegen.nl/heumen

www.survivalkidxl.nl

www.funcare4kids.nl

www.kankerspoken.nl

www.mskidsweb.nl

www.kopstoring.nl

www.eleosbrussen.nl

www.kindertelefoon.nl 

Contactgegevens:

mantelzorgheumen@malderburch.nl

Telefoonnummer (024) -3570570 

www.malderburch.nl 

vraagwijzer@heumen.nl

Telefoonnummer (024) -3588329

www.vraagwijzerheumen.nl

 

 

Werkende mantelzorgers

U zorgt al een tijd voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een van uw hulpbehoevende ouders. Maar u heeft ook uw werk. En uw gezin en uw vrienden. Dat gaat allemaal net. Herken je bovenstaande situatie? Dan wordt het tijd om u goed te informeren.

Net als vele anderen bent u namelijk een werkende mantelzorger. 1 Op de 8 werknemers in Nederland combineert werk met mantelzorg en de helft vindt ie combinatie zwaar. U doet uw werk graag goed en u heeft zorg voor iemand anders. Daarom is het belangrijk om ook goed voor uzelf te zorgen! Er zijn verschillende regelingen voor werknemers, waar werkende mantelzorgers gebruikt van kunnen maken, maar die bieden niet altijd genoeg soelaas. Maak daarom uw situatie bespreekbaar op je werk en zoek samen met uw werkgever naar flexibelere maatoplossingen. In goed overleg is er vaak veel meer mogelijk dan u denkt!

Zie voor meer informatie de volgende websites:

www.werkenmantelzorg.nl

www.mezzo.nl/werk

Contactgegevens:

mantelzorgheumen@malderburch.nl

Telefoonnummer (024) -3570570 

www.malderburch.nl 

vraagwijzer@heumen.nl

Telefoonnummer (024) -3588329

www.vraagwijzerheumen.nl