Mijn Heumen

 

Registreer

 

Praktische ondersteuning

Tafeltje dekje

Stichting Vrijwillige Hulpdienst/Tafeltje dekje Malden-Heumen

Wanneer kortdurend hulp nodig is kan contact opgenomen worden met de vrijwillige hulpdienst. Deze is onderdeel van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst/ Tafeltje Dekje gemeente Heumen en wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het betreft hulp die op welke manier dan ook niet gegeven kan worden door buren, familie, vrienden of kennissen. ‘Burenhulp’ dus. Dit betekent ook: kortdurende hulp, in principe niet langer dan 4 weken.